Популярні новини

З нашого блогу

Держпраці нагадує, хто має право проводити експертизу стану охорони праці та промислової безпеки

До уваги суб’єктів господарювання, які мають намір отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до порядку затвердженого постановою КМУ від 26.10. 2011 № 1107 (далі — Постанова № 1107).

Відповідно до Постанови № 1107 експертні організації — експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до повноважень.

Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва затверджені наказом Міністерства соціальної політики від 12.04.2018 №507 і набрали чинності з 5 грудня 2018 року.

Ці Вимоги є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які мають намір виконувати (виконують) експертизи у сфері охорони праці та безпеки промислового виробництва інших суб’єктів господарювання (далі – експертна організація), а саме:

  • експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • експертизу щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки з метою отримання дозволу на їх застосування.

Експертна організація повинна, зокрема

  • мати статус юридичної особи та матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання своїх завдань;
  • бути акредитованою Національним агентством з акредитації України як орган з інспектування, що здійснює інспектування як третя сторона;
  • не бути пов’язаною з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, на яке видається висновок експертизи;
  • провадити діяльність з експертизи із забезпеченням технічної компетентності, не піддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, що можуть впливати на її судження або результати її діяльності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності;
  • забезпечити незалежність оплати праці керівника експертної організації, його заступників та експертів технічних від кількості проведених експертиз чи їх результатів;
  • здійснювати свою діяльність з урахуванням галузі діяльності суб’єкта господарювання, що замовляє роботи (далі – заявник), його структури, технології виробництва;
  • мати достатню кількість компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань (не менше двох експертів технічних з кожного напряму діяльності заявника).

Акредитація експертної організації повинна бути виконана відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014.

З переліком експертних організацій можна ознайомитися на сайті Національного агентства з акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (naau.org.ua) в розділі «Реєстр акредитованих ООВ» — Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014) за посиланням

За матеріалами Держпраці України