ДОПУСКИ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

( ІІ – V групи)

Сьогодення ми не уявляємо без електричної енергії.

 Робота  персоналу на підприємстві  щодня пов'язана з використанням обладнання, що живиться від електромережі.

Навчання з електробезпеки необхідно проходити не тільки електрикам, а й роботодавцям, керівництву підприємства на якому працює сам робітник.

Звернувшись до ТОВ “Експертний технічний центр «Сфера» Ви можете пройти навчання без відриву від виробництва – дистанційно,  на території учбово - консультаційного центру, або на підприємстві замовника.

Наш центр проводить навчання  працівників, посадових осіб та спеціалістів по електробезпеці по наступним правилам:

 • НПАОП 40.1-1.28-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС);
 • НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ);
 • Правила улаштування електроустановок  (ПУЕ);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ) (ПТЕЕС);

ХТО ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПРОХОДИТИ НАВЧАННЯ?

Щоб не допустити випадків електротравматизму і не спровокувати санкцій за несумлінне дотримання нормативних вимог, роботодавцям важливо занотувати категорії працівників, яким потрібно проводити навчання та перевірку знань з присвоєнням групи допуску.

Навчання зобов’язані проходити:

 • Керівники компаній, фахівці, які відповідають за організацію роботи, тісно пов’язаної з електроенергією;
 • Штатні співробітники, діяльність яких пов’язана з роботою на електроустановках різних типів та потужностей;
 • Фахівці з охорони праці, які здійснюють інспектування електрообладнання та контролюють додержання нормативно-правових актів під час організації та виконання робіт.

Група з електробезпеки (“кваліфікаційна група“, “група допуску“) дає дозвіл персоналу компанії до виконання робіт в електроустановках, а також свідчить про рівень його підготовки. Некваліфікований працівник – це завжди ризик. Штрафи при перевірці, нещасні випадки, псування дорогого устаткування, збій роботи всього підприємства, неможливість впровадження нових технологій.

ЯКІ Є ГРУПИ ДОПУСКУ?

І групаз електробезпеки присвоюється всьому неелектричному персоналу, який в процесі своєї роботи на підприємстві стикається з електричними приладами та офісною технікою.

Група присвоюється співробітнику після проходження відповідного інструктажу, під розпис в журналі реєстрації інструктажів на І кваліфікаційну групу.

ІІ групаз електробезпеки присвоюється співробітникам, що працюють в електроустановках, але не мають права самостійно підключати їх в мережу.

ІІІ групаз електробезпеки дає можливість працівникам самостійно виконувати роботи в електроустановках. З цією групою співробітники можуть проводити огляд і обслуговування електроустаткування, а також бути спостерігачами або керівниками робіт в електроустановках до 1000 В.

ІV групаз електробезпеки присвоюється керівним посадовим особам, з великим професійним стажем, наприклад бригадиру, начальнику підрозділу, головному енергетику. Ця група буває до 1000 В та понад.

V групаз електробезпеки присвоюється відповідальним співробітникам, які працюють з потужними електроустановками (до та понад 1000 В), а також випробовують обладнання підвищеною напругою.

Зверніть увагу! Особи, які несуть відповідальність за електрогосподарство і їх заступники повинні мати IV або V групу.

За недотримання встановлених вимог з електробезпеки передбачені штрафи.

Навчання з електробезпеки проводиться як для організацій, що використовують електроенергію в своїх потребах, так і для постачальників електроенергії

Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається витяг з проколу та  посвідчення встановленої форми, , яке він зобов’язаний мати при собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом. Воно видається працівникові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів. За відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не допускається. Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для записів.

Періодичність навчання з електробезпеки

Періодичність проходження курсів з електробезпеки безпосередньо залежить від трудових обов'язків, покладених на співробітника. Раз на рік курси навчання проходять співробітники, які безпосередньо працюють, обслуговують або проводять випробування в електроустановках. Інженери з охорони праці та співробітники, непрацюючі з електричним обладнанням, курси навчання з електробезпеки проходять один раз в три роки.

Позапланове проходження навчання з електробезпеки проводиться в таких випадках:

 • внутрішнє переведення працівника компанії на іншу посаду;
 • зміна місця роботи;
 • перерва в робочому стажі, терміном від трьох років;
 • оновлення обладнання компанії;
 • для виконання посадових обов'язків співробітнику необхідна більш висока група допуску;
 • зміна нормативних актів і правил охорони праці.

Для проходження навчання заповніть та надішліть заявку, в якій слід вказати дані ваших співробітників, в т.ч. діюча група допуску, дата попередньої перевірки, рівень допуску. Якщо при оформленні виникнуть запитання зверніться законтактами, які вказані на сайті.