ЕКСПЕРТИЗИ ТА ДОЗВОЛИ

  • Якщо діяльність Вашої компанії пов'язана з виконанням робіт підвищеної небезпеки, експлуатацією небезпечних машин, і механізмів;
  • Ваша компанія є сервісно - обслуговуючою  організацією, яка здійснює монтаж і технічне обслуговування небезпечних машин та механізмів;
  • Участь у тендері передбачає наявність у Вас дозволу на виконання робіт та експлуатацію машин та механізмів;
  • Ви є виробником устаткування, яке віднесене до небезпечних механізмів.

Якщо Так, тоді Вам обов’язково необхідно оформити (отримати) Дозвіл на початок робіт і експлуатацію (застосування) об'єктів, машин і механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107

Згідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», суб'єкт підприємницької діяльності при виконанні робіт та/або при експлуатації машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки, (перелік яких, міститься в додатках № 2 та № 3 до постанови КМУ від 26.10.2011 р. за номером 1107) в обов’язковому порядку зобов'язується отримати дозвіл на виконання відповідних робіт в органах Держпраці  та/або оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Процес оформлення дозволу та/або декларації на небезпечні роботи та експлуатацію небезпечних машин та механізмів є комплексом складних і «трудомістких» процедур, які вимагають від суб’єкта підприємницької діяльності певних знань, навичок, а головне, часу.

Складність процедури оформлення дозволу на виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин і механізмів полягає в тому, що суб'єкт господарювання повинен відповідати певним вимогам і підтвердити свої можливості щодо виконання заявлених небезпечних робіт та можливостей щодо експлуатації визначених машин та механізмів.

З метою підтвердження таких можливостей суб’єкт господарювання перед подачею документів до органів Держпраці повинен в обов’язковому порядку пройти «експертно-технічну експертизу».

Експертно-технічною експертизою в першу чергу встановлюється наявність та достатність у суб’єкта господарювання кваліфікованого персоналу для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та наявність матеріально-технічних можливостей для експлуатації заявлених машин та механізмів.

Тільки після отримання позитивного експертного висновку, яким буде встановлено дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, суб’єкт господарювання має право звернутись до органів Держпраці з заявою про видачу Дозволу (декларації)  на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування видається тільки Державною службою України з питань праці (Держпраці) та її територіальними підрозділами;

Дозволи видаються «Виробникам» продукції та «Роботодавцям» юридичним та фізичним особам-підприємцям, які виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин й механізмів підвищеної небезпеки без належно оформленого дозволу ЗАБОРОНЕНО і карається штрафом в розмірі від 3500 до 17000 грн.

Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин та механізмів діє на всій території України.

Строк дії дозволу складає 5 років

 

МИ  - надаємо повний спектр послуг з оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

  • Надання консультації з питань оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
  • Проведення аналізу існуючих документів та розробка і підготовка необхідних документів для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • Проведення експертно-технічної експертизи Вашого підприємства щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці;
  • Проведення навчання Вашого персоналу з питань техніки безпеки та охорони праці;
  • Повний документальний супровід підприємства до отримання Дозволу в органах Держпраці;

МИ ДОПОМОЖЕМО ВАМ ПРОЙТИ СКЛАДНИЙ ШЛЯХ ДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ!