НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОНИ ПРАЦІ

Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці.

Основним нормативним актом, що регламентує порядок та види навчання, а також форми перевірки знань з охорони праці є НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”. Даний нормативний документ спрямований на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності.

Як часто працівники зобов’язані проходити навчання з питань охорони праці?

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці. 

Наш навчальний центр гарантовано забезпечить:

  • Високий рівень знань Ваших працівників;
  • Професійний підхід до кожного клієнта;
  • Допомога у виборі напрямків навчання за програмами з питань охорони праці;
  • Отримання посвідчень для виконання своїх професійних обов’язків.

Ми проводимо навчання за нормативно-правовими актами та програмами:

НАЗВА НПАОП

1.                   

Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове держане страхування  від нещасного випадку  на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». (Загальний курс з ОП)

2.                   

НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України»

3.                   

72 годинна програма по діям при ліквідації газонафтопроявів з урахуванням вимог (Розділ V п. 8.10) «Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України»

4.                   

Програма «Попередження та ліквідація газонафтопроявів та відкритих фонтанів»

5.                   

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»

6.                   

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»

7.                   

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»

8.                   

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

9.                   

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

10.               

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

11.               

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»

12.               

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»

13.               

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

14.               

НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»

15.               

НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів»

16.               

НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві»

17.               

НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»

18.               

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС)

19.               

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.

20.               

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №258 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2012р за №350/20663.

21.               

НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання»

22.               

НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів»

23.               

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).

24.               

НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009)

25.               

НПАОП 63.23-1.03-08. «Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами»

26.               

НПАОП 0.00-7.12-13. «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»

27.               

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

28.               

НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості»

29.               

НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості»

30.               

НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва»

Працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

Відповідальність за організацію та здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці покладається на роботодавця.

За результатами навчання видається посвідчення встановленого зразка з підписом голови комісії Держпраці та витяг протоколу.