ЕКСПЕРТИЗА ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ

ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ

          Вибухові матеріали та їх компоненти, які будуть придбані та ввезені з-за кордону, повинні відповідати чинному законодавству та нормативно-правовим актам України.

Для визначення відповідності вибухових матеріалів, обладнаннядля їх виготовлення,  засобів механізації,  пристроїв та апаратури,  для вибухових робіт установленим законодавством  України  вимогам проводяться обов'язкові випробування (попередні, контрольні, приймальні).

ТОВ «ЕКСПЕРТНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СФЕРА» проводить експертизу щодо відповідності  вибухових матеріалів та їх компонентів, які будуть придбані за кордоном, за результатом проведення якої надається експертний висновок, який є підставою для отримання «Погодження на право придбання та використання вибухових матеріалів та їх компонентів імпортного виробництва».

Окрім цього, надає послуги з погодження «Порядку проведення контрольних випробувань вибухових матеріалів» та проводить контрольні випробування вибухового матеріалу(ввезеної в Україну окремої партії вибухових матеріалів, що мають сертифікат відповідності держави-виготовлювача згідно п. 4.7 «Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.06.2013 року №355. За результатами випробувань складається Акт контрольних випробувань, у якому вказується  достатність  установлених  у  технічній   документації заходів   безпеки, за потреби вносяться  відповідні  зміни  і доповнення в комплект технічної документації. Акт контрольних випробувань є підставою для отримання допуску до використання окремої партії вибухових матеріалів.

Послуги надаються з урахуванням положень Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», Порядку проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт, затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.09.2006 № 619, інших нормативно-правових актів України та норм міжнародного законодавства.

Звернувшись до спеціалістів за телефонами: 099 773 92 82 та 066 994 70 30, Ви отримаєте відповіді на усі питання, якщо вони у Вас залишися.