ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБЄКТА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

ЧИ ВІДНОСИТЬСЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ'ЄКТ ДО ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ?

     Відповідь на це питання - дає проведення ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки.

Ідентифікація ОПН – це порядок визначення об’єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних. Такими згідно Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» вважаються об’єкти, на яких можуть використовуватися або виготовлятися, перероблятися, зберігатися чи транспортуватися небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварій.

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки регламентується ст. 9 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Порядок ідентифікації та обліку ОПН визначено і затверджено

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року №956.

Під час проведення ідентифікації розробляються наступні документи:

Проведення ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (Наказ МНС України № 98 от 23.02.2006, КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ);
• Проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002р. №956 (зі змінами));
• Проведення паспортизації потенційно небезпечного об'єкту (Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 вересня 2005 р. за N 970/11250, КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ);
• Розробка і узгодження планів локалізації і ліквідації аварій і аварійних ситуацій (Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». № 2245-III від 18.01.2001 р., Правил техногенної безпеки затверджених наказом МВС України від 05.11.2018 № 879 та зареєстрованих в Мін'юсті України 27 листопада 2018 р. за № 1346/32798, КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ).

       У випадку визнання об’єктом підвищеної небезпеки (ОПН), ТОВ «Експертний – технічний центр «Сфера» надає послуги по розробці Декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». № 2245-III від 18.01.2001 р., Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002р. №956 (зі змінами), КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ).

 

НЕ ПОРУШУЙ ЗАКОН, ПРОВЕДИ ІДЕНТИФІКАЦІЮ ОБ’ЄКТА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ!